Риндюк Світлана Володимирівна

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (1)

1. Власенко А. М. Моделювання високотемпературного руйнування залізобетонних конструкцій [Текст] : монографія / А. М. Власенко, С. В. Риндюк – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 108 c. - ISBN 978–966–641–587-8

Патенти (1)

1. Пат. 142166 UA, МПК E04F 13/00. Теплоізоляційна енерговідбиваюча панель [Текст] / В. В. Швець, С. В. Риндюк, М. А. Максименко (Україна). – № u 2019 08041 ; заявл. 12.07.2019 ; опубл. 25.05.2020, Бюл. № 10. – 4 с. : кресл.

Реферати (1)

1. Риндюк С. В. Метод визначення теплопровідності будівельних матеріалів та виробів [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Світлана Володимирівна Риндюк ; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2018. – 22 с. - Бібліогр. : с. 16-17 (14 назв).

Статті (19)

1. Риндюк С. В. Сучасний ландшафтний дизайн як діяльність по організації середовища [Текст] / С. В. Риндюк, Т. В. Семко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2020. – № 1. – С. 87-92.
2. Принципи та етапи формування системи дозвіллєво-розважальних закладів в планувальній структурі міста [Текст] / С. В. Риндюк, В. В. Галіброда, О. В. Підгорна // Сучасні технології, матеріали та конструкції в будівництві. – 2019. – № 1. – С. 109-113.
3. Риндюк С. В. Ландшафтний дизайн, як естетична складова благоустрою території готелів [Текст] / С. В. Риндюк, А. В. Гаврилюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 155-159.
4. Риндюк С. В. Архітектурно-планувальна організація готельних споруд [Текст] / С. В. Риндюк, М. А. Максименко, К. А. Ліпковська // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2019. – № 2. – С. 166-173.
5. Риндюк С. В. Методологія дослідження проходження теплового потоку крізь фольговані термопанелі [Текст] / С. В. Риндюк, М. А. Мксименко // Будівельні конструкції. – 2018. – № 2. – С. 201-205.
6. Дудар І. Н. Енергоефективні матеріали та конструкції для теплового захисту будівель і споруд [Текст] / І. Н. Дудар, С. В. Риндюк // Будівельні конструкції. – 2017. – № 2. – С. 31-35.
7. Дудар І. Н. Дослідження теплофізичних характеристик утеплення конструкцій будівель та споруд [Текст] / І. Н. Дудар, С. В. Риндюк // Містобудування та територіальне планування. - Київ : КНУБА, 2013. – С. 100–103.
8. Сіянов О. І. Визначення переміщень вузлів металевого циліндричного стержневого покриття за допомогою методу розкладання на плоскі грані і обчислювального комплексу SCAD [Текст] / О. І. Сіянов, С. В. Риндюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2012. - № 1. - С. 15-19.
9. Риндюк В. І. Розв`язування біпараболічного рівняння теплопровідності за допомогою інтегрального методу прямих [Текст] / В. І. Риндюк, С. В. Риндюк, Н. І. Старушок // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2011. - № 2. - С. 89-91.
10. Дудар І. Н. Особливості проектування і будівництва енергоефективних житлових будинків [Текст] / І. Н. Дудар, С. В. Риндюк // Містобудування та територіальне планування. - Київ : КНУБА, 2011. – С. 122–127.
11. Дудар І. Н. Проблеми і перспективи ефективного енергозбереження на прикладі м. Вінниці [Текст] / І. Н. Дудар, С. В. Риндюк // Містобудування та територіальне планування. - Київ : КНУБА, 2011. – С. 149–157.
12. Риндюк В. І. Моделювання процесу теплоізоляції верхньої частини віконних рам будівель [Текст] / В. І. Риндюк, А. М. Власенко, С. В. Риндюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2010. - № 1. - С. 81-85.
13. Риндюк В. І. Автоматизація розв`язання задачі теплопровідності двовимірного неоднорідного багатошарового середовища [Текст] / В. І. Риндюк, T. O. Міщук, С. В. Риндюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 5. - С. 162-166.
14. Риндюк В. І. Дослідження процесу теплопровідності багатошарових середовищ з врахуванням явища релаксації за допомогою інтегрального методу прямих [Текст] / В. І. Риндюк, С. В. Риндюк, Т. О. Міщук // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 1. - С. 92-96.
15. Риндюк В. І. Моделювання процесу теплопровідності віконної рами з утепленням [Текст] / В. І. Риндюк, А. М. Власенко, С. В. Риндюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2009. - № 2. - С. 101-105.
16. Риндюк В. І. Моделювання процесу теплопровідності двомірного трьохшарового середовища [Текст] / В. І. Риндюк, Т. О. Міщук, С. В. Риндюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 99-103.
17. Риндюк С. В. Методика дослідження температурного поля з врахуванням нестаціонарних коефіцієнтів [Текст] / С. В. Риндюк, І. Н. Дудар // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 96-98.
18. Риндюк В. І.Чисельно-аналітичний розв`язок одновимірної релаксаційної математичної моделі теплопровідності [Текст] / В. І. Риндюк, Т. О. Міщук, С. В. Риндюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2007. - № 4. - С. 119-122.
19. Риндюк В. І. Моделювання теплопровідності двомірних неоднорідних багатошарових середовищ [Текст] / В. І. Риндюк, А. М. Власенко, С. В. Риндюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2006.- № 3. - С. 105-111." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/8596" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Запропоновано методику теплотехнічного розрахунку двовимірних неоднорідних багатошарових середовищ з врахуванням зміни області інтегрування основного рівняння теплопровідності, що дозволяє отримувати більш достовірні розв`язки у випадку крайових умов першого роду.

Тези доповідей (11)

1. Риндюк С. В. Приклади закордонного досвіду використання пристосувань для маломобільних груп населення [Електронний ресурс] / С. В. Риндюк, С. П. Жук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9665.
2. Риндюк С. В. Поняття ревіталізації у сучасній практиці [Електронний ресурс] / С. В. Риндюк, Д. К. Кононенко // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2020/paper/view/9666.
3. Жук С. П. Інтегровані рішення для зупинок громадського транспорту в містах України та закордонном [Електронний ресурс] / С. П. Жук, С. В. Риндюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10867.
4. Деревіцький В. В. Впровадження енергоефективності в житлову забудову [Електронний ресурс] / В. В. Деревіцький, С. В. Риндюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10872.
5. Вознюк К. А. Доцільність зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс] / К. А. Вознюк, С. В. Риндюк // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10870.
6. Риндюк С. В. Ефективні стінові панелі із застосуванням вторинних полімерів [Електронний ресурс] / С. В. Риндюк, М. А. Максименко // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10930.
7. Риндюк С. В. Еффективне використання занедбаних територій дитячих таборів та санаторіїв [Електронний ресурс] / С. В. Риндюк, Д. О. Остапчук // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві, Вінниця", 10-12 листопада 2020 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2020/paper/view/10859.
8. Ковальський В. П. Використання нанофарби в будівництві [Текст] / В. П. Ковальський, С. В. Риндюк, С. Ю. Зузяк // Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Прикладні науково-технічні дослідження", 3-5 квітня 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – С. 182.
9. Риндюк С. В. Енергоефективні матеріали для утеплення будинків [Електронний ресурс] / С. В. Риндюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2018/paper/view/5025.
10. Нікольченко Д. С. Застосування інноваційних технологій в архітектурному розвитку міст [Текст] / Д. С. Нікольченко, С. В. Риндюк // Збірник матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції "Інноваційні технології в будівництві (2018)", 13-15 листопада 2018 р. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 205-206.
11. Риндюк С. В. Експериментальні дослідження теплопровідності багатошарових будівельних конструкцій [Електронний ресурс] / С. В. Риндюк // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fbtegp/all-fbtegp-2017/paper/view/2544.